Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 5.3.2021

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Újezd u Chocně

 

Knihovna je otevřena:      v pátek 19.3.2021 od 16:30 do 18:30

Knihovnice: Marie Jelínková

 

V naší knihovně máme trvale 712 svazků a evidujeme 19 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 122 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 520.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2020 byly knihovně zapůjčeny celkem 3 knižní soubory se 154 knihami.