Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 17.9.2020

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Újezd u Chocně

 

Knihovna je otevřena: v pátek 2.10.2020 od 16:30 do 18:30

Knihovnice: Marie Jelínková

 

V naší knihovně máme trvale 712 svazků a evidujeme 18 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 134 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 547.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2019 byly knihovně zapůjčeny celkem 3 knižní soubory v počtu 218 svazků knih.