Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 16.2.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Újezd u Chocně

Knihovna je otevřena 

v pátek 2.3.2018 od 16:30 do 18:30

Knihovnice: Marie Jelínková

V naší knihovně máme trvale 743 svazků a evidujeme 20 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 143 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 741.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2016 byly knihovně zapůjčeny celkem 4 knižní soubory v počtu 217 svazků knih.