Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 17.1.2020

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Újezd u Chocně

 

Knihovna je otevřena: V pátek 31.1.2020 od 16:30 do 18:30

Knihovnice: Marie Jelínková

 

V naší knihovně máme trvale 712 svazků a evidujeme 15 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 120 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 560.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2018 byly knihovně zapůjčeny celkem 6 knižní soubory v počtu 322 svazků knih.